Chính Sách Bảo Mật

Tử Vi 666 luôn đặt hàng đầu việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, và chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo điều này

Mục đích

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức Tử Vi 666 thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Cách thức sử dụng thông tin

Tử Vi 666 sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ xem bói cho người dùng.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
  • Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ và các chương trình khuyến mãi.
  • Phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường.

Chia sẻ thông tin

Tử Vi 666 không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, Tử Vi 666 có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các đối tác để phục vụ mục đích nghiên cứu thị trường và cải thiện dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Tử Vi 666 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng các biện pháp an ninh kỹ thuật và vật lý phù hợp.

Quyền lợi của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của họ. Người dùng cũng có quyền yêu cầu Tử Vi 666 ngừng sử dụng thông tin của họ cho mục đích marketing.

Thay đổi chính sách

Tử Vi 666 có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra chính sách này để cập nhật các thay đổi.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, người dùng có thể liên hệ với Tử Vi 666 qua email: [email protected]

Hotline: 0398972938

Địa chỉ: 171 Đỗ Ngọc Du, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc: T2-CN: 08:30 – 17:30

Tử Vi 666 cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.